STORITVE

Podjetje AVB ureja vse v zvezi z zavarovanji svojih strank. V tem smislu s stranko ocenimo tveganja glede na dejavnost podjetja, preverimo obstoječe zavarovalne pogodbe v povezavi s trenutnimi razmerami v podjetju, ter predstavimo najboljše možne rešitve zavarovalne zaščite.

Konkretno to pomeni da:

  • Indentificiramo tveganja, ki nastopajo v dejavnosti stranke,
  • Izvedemo revizijo obstoječih zavarovalnih polic,
  • Določimo primerne zavarovalne vrednosti oziroma limite jamčenj,
  • Določimo stranki prilagojena zavarovalna kritja,
  • Posredujemo pri dogovorih z zavarovalnicami (izvedemo pogajanja),
  • Se v primeru škodnih dogodkov aktivno vključimo v reševanje le-teh,
  • Vršimo vso administracijo vezano na sklenjene zavarovalne pogodbe.

V SVETU OPTIMALNE ZAVAROVALNE ZAŠČITE

Zahtevaj povpraševanje

 

Največja nevarnost preži takrat, kadar smo brezskrbni.

»Die Gefahr ist dort am grösten, wo wir am sorglosesten sind.«

Brigitte Fuchs