PREDNOSTI ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA

  • Prepoznavanje tveganj
  • Profesionalna ter neodvisna pomoč v primeru škodnega dogodka
  • Z nami ni nikakršnih dodatnih stroškov

Svetovanje s strani zavarovalnega posrednika stranki omogoča, da ima sedaj le enega sogovornika za področje zavarovalništva, kar prihrani čas in denar ter omogoča še boljše delovanje osnovne dejavnosti. Opredelimo in ovrednotimo tveganja, ki obstajajo pri stranki ter dogovorimo optimalno zavarovalno zaščito. Kot stranka tako pridobite ne le z optimizacijo vaših zavarovanj ter zavarovalnih storitev ki jih trg ponuja, ampak tudi s poslovnim partnerjem, kateri vam vedno ter povsod neodvisno in strokovno svetuje.

ŠKODNI DOGODEK

V primeru škodnega dogodka je potrebna profesionalna ter neodvisna pomoč, katera postavi v ospredje interes stranke. Za kar najbolj optimalno reševanje škode, je potrebno:

  • takoj obvestiti AVB (telefonsko ali preko E-pošte),
  • zaščititi dokaze o vzroku in višini škode,
  • svetujemo pri oblikovanju primernega zahtevka,
  • usklajujemo zahtevek s pristojno zavarovalnico v skladu z zavarovalno pogodbo (vodenje pogajanj).

PLAČILO

V kolikor ni drugače dogovorjeno je zavarovalni posrednik, (kot je določeno v Zakonu o zavarovalništvu) plačan v obliki provizije s strani Zavarovalnic, pri katerih se zavarovalna pogodba sklene. Plačilo je s strani zavarovalnic tako že vračunano v administrativni del zavarovalne premije, kar pomeni da stranka z nami nima nikakršnih dodatnih stroškov.

V SVETU OPTIMALNE ZAVAROVALNE ZAŠČITE

Zahtevaj povpraševanje

 

Največja nevarnost preži takrat, kadar smo brezskrbni.

»Die Gefahr ist dort am grösten, wo wir am sorglosesten sind.«

Brigitte Fuchs