PREDSTAVITEV PODJETJA

Trajno skrb za naše stranke razumemo kot poslanstvo, zadovoljna stranka pa je naš uspeh.

Podjetje AVB, zavarovalno posredovanje d.o.o., je zasebno podjetje, ustanovljeno na podlagi večletnih izkušenj delovanja na področju zavarovalništva. Kot nevtralna ter neodvisna družba smo 100 odstotno zavezani našim strankam, saj kot pooblaščenec podjetja urejamo vse potrebno v zvezi z zavarovanji.

To konkretno pomeni, da se na osnovi ugotovljenih tveganj, ki nastopajo v podjetju, skupaj dogovorimo, katere bi prenesli na zavarovalnice ter svetujemo glede optimalnega zavarovanja.

Naj ob tej priložnosti navedemo, da pri svojem delu nikakor nismo omejeni samo z rešitvami, ki jih nudi slovensko zavarovalno tržišče.

Za naše podjetje so potrebe strank na prvem mestu. V tesnem sodelovanju s stranko nastajajo rešitve, katere so prilagojene individualnim potrebam ter zahtevam podjetij. Temelj takega sodelovanja je odnos, ki izhaja iz zaupanja, transparentnega poslovanja in odprte komunikacije. Za dosego tega cilja so potrebne znanje, izkušnje ter profesionalnost, ki skupaj tvorijo most zaupanja med stranko in zavarovalnicami. Prav te lastnosti nam omogočajo kvalitetno ter profesionalno opravljanje naših storitev.

Zavedamo se, da je poslovanje podjetja odvisno od različnih dejavnikov. Dogajajo se spremembe med letom, pojavljajo se nove potrebe po zavarovanjih npr. zahteve kupcev, ne nazadnje se dogajajo tudi sami škodni dogodki, ki jih je potrebno najprimerneje zaključiti, seveda v okvirih zavarovalne pogodbe in dejanskega stanja.

Trajno skrb za naše stranke tako razumemo kot poslanstvo, zadovoljna stranka pa je naš uspeh.

 

V SVETU OPTIMALNE ZAVAROVALNE ZAŠČITE

Zahtevaj povpraševanje

 

Največja nevarnost preži takrat, kadar smo brezskrbni.

»Die Gefahr ist dort am grösten, wo wir am sorglosesten sind.«

Brigitte Fuchs